Welkom op de website van de nieuwe moskee in Enschede. Hier kunt u informatie vinden over de voortgang van zaken, betreft de bouw en realisatie van deze moskee.

In Enschede zijn er op dit moment twee moskeeën die aan de `Islamitische Stichting Nederland` (ISN) zijn verbonden. De twee moskeeën zijn de Selimiye Moskee en de Anadolu Moskee. Beide moskeeën voldoen echter niet meer aan de behoefte van de mensen. Hiernaast koestert het bestuur van beide moskeeën een samenwerking en een functioneel nieuw pand, dat Enschede waardig is. Om dit te kunnen realiseren is er een project gestart: de nieuwe moskee in Enschede, dat tevens zal dienen als Turks Cultureel Centrum.

Met 7 leden, gemachtigd door beide moskeeën, is de bouwcommissie in begin 2011 van start gegaan. De inmiddels 13 leden vertegenwoordigen verschillende gelederen van de achterban van beide moskeeën en leveren vanuit hun specifieke kennis en kunde een bijdrage aan dit project. Ook is er inmiddels een commissie van financiën opgericht. Zij richt zich, zoals de naam doet vermoeden, over de financiering van het project. Uiteraard werken beide commissies in nauw overleg en afstemming samen.

Verdeeld over deze website treft u meer informatie aan over onze werkzaamheden tot op heden, de huidige stand van zaken en over toekomstige ontwikkelingen. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u dit project een warm hart toedraagt.

Met vriendelijke groet,

De bouwcommissie, namens deze,

E. Sönmez
(voorzitter bouwcommissie)